Stenbjerggaard Stutteri & Hestepension

Hestepension, Sjælland

Ridehus 20×40 med lys, sand med fibre 2 år gammel
Ridebane 20×80 med lys
Mulighed for spring, løsspring, andet
Egen underviser tilladt
Turmuligheder

Folde er kønsopdelte

Vinterfolde inkl. vand/byghalm
Sommerfolde inkl. vand

Vi står for ind- og udluk HVER dag hele året rundt.
Ingen pligttimer, andet

SKAL deltage i arbejdsweekenden (en af dagene). Vi har én om året.

Inkl. i staldlejen:

Fodring 3xdgl. vinter, 2xdgl. sommer
Ind- og udluk hver dag året rundt
Halm til boksen, dybstrøelse
Bundmugning af boks hver 14. dag
Sommergræs (ikke døgn)

Står man på fuldpas gives halm i boks samt der bliver lavet frokostwrap og lagt i boks.
Strå og foder til at alle øvrige måltider laves selv og gøres klar, så sørger vi for at fodre med det.

Vi har ca. 4 staldmøder om året. Ingen mødepligt.

Der fodres ikke til frokost om sommeren (ej heller gives stråfoder til frokost). Gives selvfølgelig stadig ifm. med morgen- og aftenfodring.

Ud-/indluk:

1. marts – 30. oktober: kl. 8.00-17.30
1. november – 28. februar: kl. 08.00 – 15.30

Hestene går selv til og fra fold,med opsamling på aflukket plads. Trækkes ind og ud af boks samt i staldgangen. For mere info, priser samt rundvisning send sms til Camilla på 2822 5522 eller send mail til kontakt@stenbjerggard.dk

Kontaktoplysninger

Adresse
Telefon43 99 06 24
Hjemmeside