Statistik om kæledyr i Danmark (2000 + 2021)

I Danmark har omkring 880.000 familier har et eller flere kæledyr. Det fortæller Danmarks Statistiks opgørelse af husstandens kæledyrsrater. De fleste husstande har hunde, i alt 450.000 husstande. Disse familier har i alt 550.000 hunde. Der er 650.000 katte i de danske familier, og de er kæledyr i ca. 370.000 familier. At have både hunde og katte i samme husstand er ikke så almindeligt. 110.000 familier har begge kæledyr, hvilket svarer til 5%. af familierne i undersøgelsen.

Mange heste

Et stort antal familier ejer heste – 78.000 familier ejer i alt 175.000 heste. Halvdelen er ponyer og den anden halvdel er store heste.

I hovedstaden og forstæderne er der af naturlige årsager relativt få heste. I Jylland er det 60 pct. Med hensyn til store hesteantal har Sjælland omtrent det samme antal ponyer som Jylland.

I undersøgelsen lever 60% af familiens heste på 40% landbrugsjord. En person, der bor i et parcelhus.

Ifølge interviews er 70.000 af de 175.000 heste ejet af familier, der bor på landbrugsjord. Landbrugs- og havebrugstællingen i maj 2000 beregnede antallet af heste på gården til 43.000. Der er sikkert nogle tilfældigheder og man kan ikke bare lægge de to tal sammen og få det samlede antal heste i landet med det samme, men man kan se hvor mange 43.000 “gårdheste” der er i de 70.000 heste.

Statistik omkring dyr i Danmark

Andre dyr

Andre kæledyr er især fugle og akvariefisk som befinder sig hos henholdsvis
120.000 og 80.000 familier, men også kaniner hos ca. 70.000 familier og marsvin i
30.000 er af et vist omfang. Derudover har ca. 90.000 familier andre ikke
specificerede kæledyr.

Anvendelse af færdigfoder

Som du kan se af tabellen ovenfor, er hundebestanden nogenlunde ligeligt opdelt i tre kategorier: lille, mellem og stor. Husstande, der konsekvent bruger kogt mad til deres hunde, varierer dog meget, alt efter om de har små eller store hunde. om. Halvdelen af ​​de store hunde er altid færdigfodrede og 70% af de små hunde. Forholdene for katte er næsten de samme som for små hunde.

Familieforhold

Som nævnt under heste er dyr primært dem, der findes på “landet”, ikke overraskende er heste de mest fremtrædende, men også for andre kategorier af dyr.Kun katte har en vis rækkevidde. Antallet af dyr er også relativt lavt i forstæder, med den eneste undtagelse er store hunde, på 23%. Af disse er kun 13 % i forstadsområder. familie bor der.
Det er også karakteristisk, at dyr især kan ses i den boligform, som jorden hører til, hvilket afspejler forholdet mellem opstaldningsform og geografi.
Ser man på kæledyrsejer efter husstandsindkomst, kan det ses, at jo højere indkomst, jo stærkere er tendensen til at holde kæledyr.

Kæledyr og børn

Kæledyr forbindes ofte med børn, hvilket undersøgelsen også bekræfter er tilfældet.

Procent familier med og uden kæledyr

Statistik om familier med kæledyr
Som det fremgår, er der en udpræget sammenhæng mellem kæledyr og familier med børn og endda i en sådan grad, at stigende børnetal også medfører stigende grad af kæledyr i familien.

Kilder og metoder
Dette tal er baseret på 958 interviews foretaget med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 til 74 år i Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse foretaget mellem 1. marts og 14. marts 2000. Baseret på resultater. Da dette er en tilfældig stikprøve (stikprøveundersøgelse), har resultaterne en statistisk usikkerhed på cirka 1. Plus/minus 2,5 %.
Familiebegrebet i omnibusundersøgelsen omfatter en eller flere personer mellem 16 og 74 år, der bor i samme hus.

Statistik om kæledyr fra 2021

Hvor mange danske familier har dyr og hvor mange katte og hunde er der i alt?

Oversigt over antal familier med kæle-/hobbydyr i Danmark (n = 2345) – år 2021

Oversigt over antal familier med kæledyr


Total antal hunde og katte i de danske familier (og andel af familier med hund og kat) i hele Danmark og per region*

Fordeling af katte og hunde i Danmark
*Estimeret på baggrund af hvor mange hhv. hunde og katte, som respondenterne informerer om, der er i familien

Tilknytning til kæle-/hobbydyret

Danmarks Statistik


Hvilken dyreart tilhører kæle-/hobbydyret, som betyder mest for dig? (n=813)

Statistik omkring kæledyr i Danmark

Forestil dig at det kæle-/hobbydyr, som betyder mest for dig, er alvorligt sygt og lider. Dyrlægen har fortalt, at kæle-/hobbydyret kan blive helt raskt igen, hvis der gennemføres en operation. Hvis operationen ikke gennemføres, anbefaler dyrlægen, at kæle-/hobbydyret bliver aflivet

Hvor mange penge ville du være parat til at betale for en sådan operation?

Statistik omkring betaling for kæledyrs operationer

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *